การสอบกลับกระบวนการผลิต การติดตามสถานะงานหล่อ และ staff ฝ่ายดูแลลูกค้าของเราเป็นสามสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขัน

trust through experience

“Customer trust is our first priority. We will respond quickly to any issues that arise.”

knit ngaobenjakul

president of wantana group.

สยามคาสเทค

 

ผู้นำในการผลิตงานหล่อเหล็กเหนียวในระดับสากล
กว่าสองทศวรรษที่สยามคาสเทคมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตเหล็กเหนียวในระดับสากล ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ และบริการที่ประทับใจ
เราผลิตงานหล่อได้หลากหลายเกรด โดยเฉพาะชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วงล่างรถกึ่งพ่วง รถฟอร์คลิฟท์ และงานหล่อเหล็กเหนียวสำหรับเครื่องจักรต่างๆ

Go...

เริ่มก่อตั้ง :   พ.ศ.2536
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง : 10/3, 11/6 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ

      อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

พื้นที่โรงงาน : 5,922 ตารางเมตร

จำนวนพนักงาน : 160 คน

สยามคาสเทคเริ่มต้นธุรกิจด้วยการ ผลิตงานหล่อเหล็กเหนียวคุณภาพ ส่งไปยังภาคการเกษตรไทยมาตั้งแต่ปี 2536  

ด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจและ ประสบการณ์อันยาวนานที่ต่อเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทวรรณธนา ทำให้สยามคาสเทคเป็นอีกหนึ่งโรงหล่อที่คุณสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจ

เราเติบโตไปพร้อมๆกับคู่ค้าของเรา จากธุรกิจครอบครัวสู่กลุ่มบริษัท ด้วยการขยายพื้นที่ เครื่องจักร เครื่องมือและกรรมวิธีการผลิตที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ตลอดจนนำระบบการบริหารคุณภาพในระดับสากล ISO9001 มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

จนถึงปัจจุบัน สยามคาสเทคได้พัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนสำหรับชุดช่วงล่างรถกึ่งพ่วง รถฟอร์คลิฟท์ และ งานหล่ออื่นๆ ให้กับบริษัทชั้นนำในระดับนานาชาติ